Bezplatné zasílání novinek e-mailem
  • Domů
  • Přidat do oblíbených
  • Mapa stránek
 

Strategie léčby dyslipidémií – stará i nová bojiště 27.07.12

3914

V Lichtenštejnském paláci na Malé Straně se začátkem června uskutečnilo nejstarší pravidelné setkání odborníků se zájmem o výzkum a léčbu aterosklerózy i jejích komplikací – Šobrův den neboli XXVI. konference o hyperlipoproteinémiích. Akci tradičně pořádala Česká společnost pro aterosklerózu, letos v čele s novým předsedou doc. MUDr. Michalem Vrablíkem, Ph.D., a Centrum preventivní kardiologie III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Doc. Vrablík popsal dvěma stům účastníkům minulost, současnost i budoucí perspektivy hypolipidemické léčby. Starší bojiště hájí fibráty, které se uplatňují hlavně u pacientů se smíšenými aterogenními dyslipidémiemi. Novými zbraněmi se mají stát, brzy i v ČR, inovativní lékové formy – fibráty nesené nanočásticemi. Bojovníky současnosti jsou na poli primární i sekundární prevence bezesporu statiny. Ovlivňují výskyt kardiovaskulárních onemocnění i KV a celkovou mortalitu, významněji pak ve vyšších dávkách.
I statiny si však prožily „horké chvilky“. Naposledy letos v únoru, když americký FDA vydal varování, že mohou zvyšovat glykovaný hemoglobin, a tím i riziko vzniku diabetu 2. typu, a zvyšovat riziko narušení kognitivních funkcí. „Mezi těmito varováními poněkud zapadla jiná informace, a sice že u pacientů léčených statiny není nutné rutinně sledovat jaterní funkce, protože jejich jaterní bezpečnost byla prokázána,“ zdůraznil doc. Vrablík a dodal, že zcela aktuálně jsou k dispozici důkazy o tom, že statiny fungují skutečně na všech „bojištích“.
Velká analýza publikovaná letos v květnu v Lancetu ukázala, že u jedinců s nízkým (pod 5 %) i vysokým rizikem, kteří jsou léčeni statiny, dochází k jeho stejně významnému snížení.

Celý článek je publikován 30. července v 31-32. vydání Zdravotnických novin.

 

Diskuse

Vložit komentář