Bezplatné zasílání novinek e-mailem
  • Domů
  • Přidat do oblíbených
  • Mapa stránek
 

Personalizace léčby pacienta s diabetem 2. typu - Teď můžete! Podívejte se na videa online 10.11.14

V pěti českých městech se v uplynulém měsíci odehrály semináře z cyklu Personalizace léčby pacienta s diabetem 2. typu - Teď můžete! Smysl seminářů popsal jejich garant prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol, Praha, a prezident Diabetické asociace ČR: „Po řadě klidných let se zčeřila hladina diabetologie novými možnostmi léčby. Víme, jak…

 

Revaskularizace CLI s využitím parakrinního efektu kmenových buněk kostní dřeně 10.11.14

Periferní tepenná obliterace byla rozpoznána jako významný faktor v populaci pacientů s kritickou končetinovou ischemií. Ve skupině pacientů zařazených do evropské studie zaměřené na výzkum onemocnění diabetem a dolních končetin (Eurodiale) bylo u 49 % pacientů přicházejících s nově vytvořeným diabetickým defektem dolní končetiny diagnostikováno periferní tepenné…

 

Transplantace hESCs poprvé pomohla v léčbě ztráty zraku makulární degenerací 04.11.14

 „Výsledky této studie poskytují první důkaz o střednědobé až dlouhodobé bezpečnosti, přežití štěpu a případné biologické aktivitě potomstva pluripotentních kmenových buněk u jedinců s jakoukoli chorobou. Naše zjištění naznačují, že buňky odvozené od lidských embryonálních kmenových buněk (hESCs) by mohly být potenciálně bezpečným novým zdrojem buněk pro léčbu různých dosud…

 

Jak přistupovat k rentgenovým vyšetřením 04.11.14

 Pacienti, kteří přicházejí na radiodiagnostické oddělení, se obecně záření obávají a zároveň chtějí vědět, jakou dávku během vyšetření obdrží a zda bude dostatečně nízká. Často se také ptají, zda mohou být vyšetřeni jinou metodou, při níž nebudou rentgenovému záření vystaveni vůbec.

 

Erlotinib má ve 2. linii léčby NSCLC typu wtEGFR stále své místo 04.11.14

 Karcinom plic patří k vedoucím příčinám mortality v důsledku zhoubných novotvarů – v ČR je příčinou cca 6000 úmrtí ročně. Až 80 % diagnostikovaných případů tvoří nemalobuněčný karcinom plic (non-small cell lung cancer, NSCLC), přičemž bezmála dvě třetiny jsou zachyceny v pokročilých stadiích III–IV s velmi nepříznivou prognózou, kdy již nelze využít kurativních strategií léčby.

 

Parkinsonismus či polyneuropatie po intoxikaci metanolem? 23.10.14

 Může být metanol, byť v malých koncentracích, původcem parkinsonismu nebo polyneuropatie? Tuto a řadu dalších otázek si klade vědecký tým MUDr. Sergeje Zacharova, vedoucího lékaře Toxikologického informačního střediska Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze. První odpovědi už výzkumníci získali.

 

V ČR se neléčí třetina schizofreniků. Čtvrtina se přitom může do 5 let uzdravit 23.10.14

 Schizofrenie postihuje zhruba 1 % celosvětové populace. Pravděpodobnost výskytu 1 : 100 osob víceméně platí i v ČR – u nás touto nemocí trpí přibližně 100 000 pacientů. Pouhé dvě třetiny (66,5 %) schizofreniků se ovšem léčí. Důvodem jsou stigmatizace onemocnění i neznalost možností. Dnes přitom lze 25 % schizofreniků do 5 let vyléčit. Světový den duševního zdraví (10. října)…

 
starší články »