Bezplatné zasílání novinek e-mailem
  • Domů
  • Přidat do oblíbených
  • Mapa stránek
 

Vykazování a úhrada očkování 09.02.12

394

I. Postup pro vykazování povinného/pravidelného očkování včetně očkování rizikových skupin
Problematika povinného/pravidelného očkování včetně očkování rizikových skupin je popsána v minulém čísle Infoservisu, zde ještě připojujeme doplnění.
Protože neexistuje situace, kdy by zdravotní pojišťovny hradily očkovací látky v souvislosti s pravidelným očkováním jinak než přes distributora, musí být tato péče od 1. 2. 2012 vykazována pouze kódem 02105 z platného seznamu zdravotních výkonů. Na období měsíce ledna 2012 bylo dohodnuto tzv. přechodné období, znamenající možnost vykazování této péče shodně jako v roce 2011, anebo možnost vykázání již novým způsobem dle Metodiky, tj. kódem 02105.
Tento postup bude aplikován i na očkovací látky, které zakoupilo pro rok 2011 Ministerstvo zdravotnictví na základě spolupráce s Konsorciem Avenier – Phoenix, a které budou distribuovány a aplikovány nadále v rámci pravidelného očkování v roce 2012, a to až do vyčerpání zásob.
Postup dle bodu I. platí nejen pro praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost, ale i kalmetizační centra, hemodialyzační střediska a ostatní zdravotnická zařízení provádějící povinné/pravidelné očkování podle § 30 odst. 2 písmene a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.
 

II. Postup pro vykazování povinného očkování
- proti tetanu – v indikovaných případech v předoperační přípravě
- proti tetanu – při poraněních a nehojících se ranách
- proti vzteklině
Vykazování provedeného očkování:
- zdravotní výkon: hradí pojišťovna ZZ
- očkovací látka: pojišťovna hradí očkovací látku ZZ do výše ekonomicky nejlevnější varianty stanovené číselníkem
- vykazuje se kódy: 02127 – Očkování v případech, kdy očkovací látka je hrazena z veřejného zdravotního pojištění – tetanus – v indikovaných případech v předoperační přípravě 02137 – Očkování v případech, kdy očkovací látka je hrazena z veřejného zdravotního pojištění – tetanus (poranění a nehojící se rány) 02153 – Očkování včetně očkovací látky, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění – očkovací látka proti vzteklině
ZULP: ano – vykazuje se nejvýše v hodnotě úhrady stanovené číselníkem
Zdravotní pojišťovny hradí očkovací látku nakupujícímu ZZ.
V případě, že se pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce rozhodne pro aplikaci očkovací látky v nabízené nejlevnější ekonomické variantě, zdravotní pojišťovny hradí plně aplikaci i očkovací látku.
V případě, že se pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce rozhodne pro aplikaci jiné očkovací látky, než je ekonomicky nejlevnější varianta, uhradí pojištěnec rozdíl mezi ekonomicky nejlevnější variantou a zvolenou dražší lékaři přímo v ZZ. V tomto případě vykazuje lékař kromě uvedeného výkonu pro očkování a příslušného ZULPu i výkon s kódem 09553 – Signální výkon pro vykazování ekonomicky náročnější varianty poskytnuté zdravotní péče.
 

III. Postup pro vykazování nepovinného očkování
- očkovací látka proti chřipce
- očkovací látka proti pneumokokové infekci – konjugovaná vakcína
- očkovací látka proti lidskému papilomaviru (od 1. 4. 2012)
Vykazování provedeného očkování:
- zdravotní výkon: hradí pojišťovna ZZ
- očkovací látka: pojišťovna hradí očkovací látku ZZ do výše ekonomicky nejlevnější varianty stanovené číselníkem
- vykazuje se kódy: 02129 – Očkování včetně očkovací látky, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění – chřipka – nepovinné očkování 02148 – Očkování v případech, kdy očkovací látka je hrazena z veřejného zdravotního pojištění – konjugovaná očkovací látka proti pneumokokovým nákazám – nepovinné očkování
Pokud ZZ vykáže kód SÚKL 0149868 PREVENAR 13 INJ SUS 1X0.5ML+SJ, označí, že se jedná o úhradu UHR 1. 02151 – Očkování v případech, kdy očkovací látka je hrazena z veřejného zdravotního pojištění – očkovací látka proti lidskému papilomaviru – nepovinné očkování 02125 – Očkování včetně očkovací látky, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění
Jedná se o očkování na základě indikačního omezení u splenektomovaných pacientů po nebo před výkonem a u pacientů po transplantaci krvetvorných buněk očkovací látkou proti nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b.
ZZ vykáže kód SÚKL 0054227 HIBERIX INJ PSO LQF 1DÁV+ST, 0.5ML/DÁV a označí, že se jedná o úhradu UHR 1.
ZULP: ano – vykazuje se nejvýše v hodnotě úhrady stanovené číselníkem
Zdravotní pojišťovny hradí očkovací látku nakupujícímu ZZ.
V případě, že se pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce rozhodne pro aplikaci očkovací látky v nabízené nejlevnější ekonomické variantě, zdravotní pojišťovny hradí plně aplikaci i očkovací látku.
V případě, že se pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce rozhodne pro aplikaci jiné očkovací látky, než je ekonomicky nejlevnější varianta, uhradí pojištěnec rozdíl mezi ekonomicky nejlevnější variantou a zvolenou dražší lékaři přímo v ZZ. V tomto případě vykazuje lékař kromě uvedeného výkonu pro očkování a příslušného ZULPu i výkon s kódem 09553 – Signální výkon pro vykazování ekonomicky náročnější varianty poskytnuté zdravotní péče.
 

IV. Zvláštní a mimořádná očkování hrazená ze státního rozpočtu
- očkovací látka proti hepatitidě A a B a případně jiné
Vykazování provedeného očkování:
- zdravotní výkon: hradí pojišťovna ZZ
- očkovací látka: hrazena ze státního rozpočtu
- vykazuje se kódy: 02130 – Očkování v případech, kdy očkovací látka je hrazena podle předpisů o ochraně veřejného zdraví 02149 – Očkování v případech, kdy očkovací látka je hrazena podle předpisů o ochraně veřejného zdraví – hepatitida A (pro děti) 02150 – Očkování v případech, kdy očkovací látka je hrazena podle předpisů o ochraně veřejného zdraví – hepatitida A (pro dospělé)
ZULP: ne
Zdravotní pojišťovny hradí jen aplikaci očkovací látky, očkovací látka je hrazena ze státního rozpočtu.
 

MUDr. Ludmila Macháčková,
MUDr. Emília Bartišková,
Úsek zdravotní péče VZP ČR

 

Diskuse

Vložit komentář