Bezplatné zasílání novinek e-mailem
  • Domů
  • Přidat do oblíbených
  • Mapa stránek
 

Souhrn podmínek pro nasmlouvání výkonů v režimu POCT 26.07.12

500

Následující text se týká výkonů s kódy 01443 – Kvantitativní stanovení INR z kapilární krve, 01445 – Stanovení glykovaného hemoglobinu HbA1c v ambulanci a 02230 – Kvantitativní stanovení CRP.

Článek o nasmlouvání těchto (a některých dalších) výkonů vyšel v září loňského roku v Infoservisu č. 20/2011; upozorňujeme, že pro zmíněné výkony jsou v současné době platná dále uvedená pravidla.
 

Výkon 01443
Výkon 01443 (kvantitativní stanovení INR z kapilární krve – POCT) lze nasmlouvat praktickému lékaři pro dospělé (odbornost 001) a dále odbornostem 002, 101, 102, 107 a 202 v případě, že nasmlouvání bude odůvodněné z pohledu potřeb regionu, a při splnění následujících podmínek:
a) pracoviště splňuje požadavky na věcné, technické (přístroj koagulometr POCT, jehož přesný název bude uveden v Příloze č. 2 Smlouvy) a personální vybavení;
b) doloží účast na certifikovaném školení o této metodě pořádaném na některém z níže vyjmenovaných specializovaných pracovišť pro komplexní péči o nemocné s poruchami hemostázy (v Příloze č. 2 Smlouvy bude tento doklad uveden v části „Kvalifikace lékaře – jiná speciální odborná způsobilost“):
• Trombotické centrum VFN Praha
• Trombotické centrum FN Hradec Králové
• Trombotické centrum FN Plzeň
• Trombotické centrum FN Brno-Bohunice
• Trombotické centrum FN Ostrava
• Trombotické centrum FN Olomouc
c) pracoviště bude dodržovat podmínky pro úhradu z veřejného zdravotního pojištění stanovené Seznamem zdravotních výkonů s bodovými hodnotami;
d) výkon nebude vykázán v případě současného odběru venózní krve na jiná laboratorní vyšetření;
e) výkon nebude v jednom dni prováděn jako vyšetření v režimu POCT a zároveň jako vyšetření v laboratorním režimu;
f) pracoviště projde úspěšně 1× ročně externím hodnocením kvality – EHK, v případě negativního výsledku je nezbytná kontrola do 6 měsíců;
g) aktuální výsledky EHK bude pracoviště v kopii zasílat na příslušnou regionální pobočku VZP;
h) výkon bude zařazen do vyžádané péče, která vstupuje do regulačních mechanismů.
Záznamy k bodům d) – h) budou uvedeny v Příloze č. 2 Smlouvy, v její části „Další ujednání“.
 

Výkon 01445
Výkon 01445 (stanovení glykovaného hemoglobinu HbA1c v ambulanci) lze nasmlouvat praktickému lékaři pro dospělé (odbornost 001), který má nasmlouván výkon 01201 (péče o stabilizovaného nekomplikovaného diabetika 2. typu všeobecným praktickým lékařem) a diabetologovi (odbornost 103). U obou odborností pouze v případě, že nasmlouvání bude odůvodněné z pohledu potřeb regionu, a při splnění následujících podmínek:
a) bude splňovat požadavky na věcné, technické a personální vybavení;
b) bude dodržovat podmínky pro úhradu z veřejného zdravotního pojištění stanovené Seznamem zdravotních výkonů s bodovými hodnotami;
c) bude zároveň vykazovat příslušný signální kód VZP pro hodnotu glykovaného hemoglobinu (13101 nebo 13102 nebo 13103);
d) nebude v jednom dni prováděno jako vyšetření v režimu POCT a zároveň jako vyšetření v laboratorním režimu;
e) projde úspěšně 1× ročně externím hodnocením kvality – EHK, v případě negativního výsledku je nezbytná kontrola do 6 měsíců;
f) aktuální výsledky EHK bude pracoviště zasílat v kopii na příslušnou regionální pobočku VZP;
g) výkon bude zařazen do vyžádané péče, která vstupuje do regulačních mechanismů.
Záznamy k bodům c) – g) budou uvedeny v Příloze č. 2 Smlouvy, v její části „Další ujednání“.
 

Výkon 02230
Výkon 02230 (kvantitativní stanovení CRP – POCT) lze nasmlouvat praktickému lékaři pro děti a dorost (odbornost 002) a praktickému lékaři pro dospělé (odbornost 001) v případě, že nasmlouvání bude odůvodněné z pohledu potřeb regionu, a při splnění následujících podmínek:
a) pracoviště splňuje požadavky na věcné, technické (přístroj pro kvantitativní stanovení CRP QuikRead, jehož přesný název bude uveden v Příloze č. 2 Smlouvy) a personální vybavení;
b) doloží účast na certifikovaném školení o této metodě, pořádaném na akreditovaném pracovišti ve spolupráci odborných společností a pracovišť zajišťujících postgraduální vzdělávání, jedním z následujících dokladů (v Příloze č. 2 Smlouvy budou tyto doklady uvedeny v části „Kvalifikace lékaře – jiná speciální odborná způsobilost“):
• Potvrzení IPVZ Praha „Kurz – POCT v první linii se zaměřením na stanovení CRP“
nebo
• Doklad o absolvování prezenčního nebo distančního kurzu „Diagnostika akutního zánětu v ambulantní péči – stanovování CRP“ na akreditovaném pracovišti Ústavu klinické biochemie 1. LF UK a VFN Praha.
c) pracoviště bude dodržovat podmínky pro úhradu z veřejného zdravotního pojištění stanovené Seznamem zdravotních výkonů s bodovými hodnotami;
d) výkon nebude vykázán v případě současného odběru venózní krve na jiná laboratorní vyšetření;
e) výkon nebude v jednom dni prováděn jako vyšetření v režimu POCT a zároveň jako vyšetření v laboratorním režimu;
f) pracoviště projde úspěšně 1× ročně externím hodnocením kvality – EHK, v případě negativního výsledku je nezbytná kontrola do
6 měsíců;
g) aktuální výsledky EHK bude pracoviště v kopii zasílat na příslušnou regionální pobočku VZP;
h) výkon bude zařazen do vyžádané péče, která vstupuje do regulačních mechanismů.
Záznamy k bodům d) – h) budou uvedeny v Příloze č. 2 Smlouvy, v její části „Další ujednání“.
 

Poznámka: U vyšetření v režimu POCT (INR, CRP, glykovaný hemoglobin HbA1c) došlo 21. 11. 2011 ke shodě mezi VZP ČR a zástupci
SVL ČLS JEP, SPL ČR a SPLDD ČR v tom smyslu, že je požadováno úspěšné externí hodnocení kvality 1× ročně, v případě negativního výsledku je nezbytná kontrola do
6 měsíců.

 

Diskuse

Vložit komentář